Oznámení změny názvu společnosti a oznámení o zápisu přeměny rozdělení společnosti Těšínské jatky, s. r. o.

změny názvu společnosti
2.8.2018

Vážení obchodí partneři, dovolujeme si Vám tímto oznámit, že ke dni 1.8.2018 došlo v obchodním rejstříku mimo jiné:

  1. K přejmenování naší společnosti, kdy původní název Těšínské jatky, s. r. o. se mění na název TĚŠÍNSKÉ JATKY HOLDING, s.r.o.; ostatní podstatné zapisované údaje se však u této společnosti nemění – jedná se nadále o totožnou společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 19377, identifikační číslo: 25822357, sídlem: Na Olšinách 361/1, 737 01 Český Těšín.
  2. K zápisu přeměny rozdělení odštěpením se vznikem dvou nových společností, kdy společnost TĚŠÍNSKÉ JATKY HOLDING, s.r.o. je rozdělovanou společností a odštěpením dvou částí jejího jmění vznikly 2 nové společnosti, tj.

• Těšínské jatky, s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 75405, identifikační číslo: 073 29 695, sídlem: Na Olšinách 361/1, 737 01 Český Těšín a • Slezské uzeniny, s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 75406, identifikační číslo: 073 29 709, sídlem: Na Olšinách 361/1, 737 01 Český Těšín

Podrobnosti o této přeměně naleznete v projektu přeměny založeném ve sbírce listin Obchodního rejstříku. Na základě tohoto projektu došlo k rozdělení společnosti TĚŠÍNSKÉ JATKY HOLDING, s.r.o. (IČO: 25822357), kdy z této původní rozdělované společnosti byla odštěpena divize prodeje a divize výroby, přičemž tyto v rámci přeměny přešly na dvě samostatné nově vzniklé společnosti. Činnosti prodeje bude nově zajišťována společností Slezské uzeniny, s.r.o. (IČO: 073 29 709), činnosti výroby společností Těšínské jatky, s.r.o. (IČO: 073 29 695).

Pokud se jedná o vlastní podnikatelskou činnost, byla v souvislosti s uvedenou přeměnou rozdělení odštěpením se vznikem dvou nových společností přijata v rámci dosavadní společnosti taková organizační opatření, aby se tato změna žádným způsobem nedotkla plnění stávajících povinností z uzavřených smluvních vztahů.

V případě dotazů či nejasností prosím kontaktujte Ing. Marii Holenkovou, tel.: 739 521 480, e-mail: holenkova@tesjatky.cz Za případně vzniklé administrativní problémy se předem omlouváme.

S pozdravem,

Jaromír Bojko
jednatel společnosti
Těšínské jatky, s. r. o.

Obsah košíku
Celkem: 0,00 
Zobrazit košík
Vrátit se k nakupování