Náborový příspěvek – prodavač/ka Opava Jaktař

Podmínky náborové kampaně „Nábor prodavač/ka Opava Jaktař“

Práce prodavač/ky uzavřená na základě pracovní smlouvy na plný úvazek.

Těšínské jatky, s. r. o. zahájili s ohledem na své aktuální personální potřeby v oblasti zaměstnanců na pozici prodavač/ka kampaň. Níže přinášíme podrobnosti pro zájemce o toto zajímavé povolání.

Nárok na náborový příspěvek mají uchazeči, kteří nejsou zaměstnanci Těšínských jatek, s. r.o. a nastoupí do pracovního poměru na pozici prodavač/ka,na provozovnu Opava Jaktař, a to za těchto podmínek:

a. před nástupem do pracovního poměru nepracoval/a v Těšínských jatkách, s. r. o. v posledních 6 měsících na pozici prodavač/ka,
b. předchozí pracovní poměr v Těšínských jatkách, s. r. o. nebyl ukončen pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci,
c. prokáže získání odborné způsobilosti pro pracovní místo, na které bude přijat/a,
d. odpracuje u zaměstnavatele na pozici prodavač/ka v provozovně Opava Jaktař minimálně 2 roky,
e. náborový příspěvek bude poskytnut uchazečům, kteří nastoupí do pracovního poměru během náborové kampaně
f. na uzavření pracovní smlouvy není právní nárok, pracovní smlouva bude uzavřena pouze s těmi uchazeči, kteří úspěšně absolvují výběrové řízení.

Náborový příspěvek činí 10.000,– Kč. Při splnění podmínek bodu 1. a), b) a c) vzniká zaměstnanci v den nástupu do zaměstnání nárok na vyplacení náborového příspěvku ve výši 10.000,– Kč. Náborový příspěvek není určen uchazečům, kteří uzavřou s Těšínskými jatkami, s. r. o. dohodu o pracovní činnosti, popř. dohodu o provedení práce anebo uzavřou pracovní smlouvu na zkrácený úvazek na provozovně „Opava Jaktař“.

Náborový příspěvek podléhá zdanění daní z příjmů a odvodům pojistného na veřejnoprávní pojištění. Výplata náborového příspěvku podléhá a bude realizována v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími srážky ze mzdy zaměstnance pro případ platební neschopnosti (např. exekuce, insolvence).

Skončí-li pracovní poměr zaměstnance před odpracováním 2 let v pracovní pozici prodavač/ka na provozovně „Opava Jaktař“ a to z jakýchkoli důvodů, je zaměstnanec povinen již poskytnutý náborový příspěvek vrátit v plné výši .

V případě změny provozních potřeb si zaměstnavatel vyhrazuje právo náborovou kampaň ukončit. Doba trvání náborové kampaně: od 25.04.2018 do doby ukončení náborové kampaně.